Dansbana


Anteckningar från Intresseföreningens ”vintermöte” 2

Under Intressföreningen/Protokoll finns de senaste minnesanteckningarna från vårt senaste styrelsemöte. Vi diskuterade både det ena och andra, bl.a. har vi bestämt att ni som använder bastu och dansbana får förmånen att bidra med 20 resp 50 kr för att täcka bl.a elräkningen. Mer om detta på respektive bokningssida. Vi diskuterade […]