Vägar


Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening ansvarar för vägarna i stugområdet.

Vår grannförening, Ljungabolets vägsamfällighet, ansvarar för de två vägar som leder till stugområdet från stora vägen.

Vägkarta
Vägar i Ljungabolet

Ljungabolet är tättbebyggt område enligt beslut i Ängelholms kommun:

Samfällighetsföreningen får ett årligt kommunalt bidrag för skötseln av vägarna.

Underhåll

Planerat underhåll

ÅrÅtgärd
2021Lägga på ny asfalt på Harstigen och på del av Vallmostigen. Ta bort farthinder på Herrgårdsvägen vid vattenverket.

Utfört underhåll

ÅrÅtgärd
2020Nytt slitlager på grusvägarna.
2019Fiberförläggning.
2016Saltat grusvägarna.
2015Tagit bort farthinder på Herrgårdsvägen vid Smultronstigen.
2014Nytt slitlager på grusvägarna.
2006På de asfalterade vägarna har ny beläggning lagts samt på Harstigen.
2005Vägarna har grusats och skrapats.
2004Vägarna har grusats och skrapats.
2003Asfaltering av Ljungabolsvägen /del/ och Herrgårdsvägen /del/.
1999Omläggning av farthindren.
1994Parkeringsförbud på Vallmostigen (Trafiknämnden i Ängelholms kommun 1994-10-26)
1993Permanentbeläggning av huvudvägarna. Parkeringsplats längs Herrgårdsvägen. Utökat med två farthinder.
1990Småvägarna har belagts med stenmjöl och gångbanegrus.
1988Grusats, hyvlats och pålagts med förslitningslager och dammbindningslager.
1987Grusats, hyvlats dammbindningsmedel pålagts.
1986Huvudvägarna har grusats, hyvlats dammbindningsmedel pålagts.
1985Huvudvägarna har grusats, hyvlats dammbindningsmedel pålagts.
1984Huvudvägarna har grusats, hyvlats dammbindningsmedel pålagts.
1983Vägarna har grusats.
1982Vägarna grusades och hyvlades.
1981Vägarna har grusats, hyvlats och dammbindningsmedel pålagts.
1980Vägarna har grusats.