Ditt ansvar


Vad du får göra och vad du inte får göra i Ljungabolet:

AllemansrattenStörre delen av Ljungabolet tillhör detaljplanerat område i Ängelholms kommun med undantag för en remsa närmast sjön (se karta). Allemansrätten gäller på hela Ljungabolet 1:10 och vi har inte rätt att inskränka den. I det detaljplanerade området gäller den lokala ordningsstadgan i Ängelholms kommun.

Huvudregeln i allemansrätten: Inte störa – inte förstöra.

Ovanstående innebär bland annat följande:

  • Man får inte ta eller förstöra träd och buskar utan styrelsens tillstånd.
  • Trädgårdsavfall får inte slängas i naturen, det är ett brott mot miljöbalken. Du kan läsa mer här om det och vad du kan göra med ditt trädgårdsavfall.
  • Hundägare plockar upp hundbajset efter sin hund.
  • Privatperson inom detaljplanerat område får elda sitt trädgårdsavfall bestående av grenar, kvistar och löv, veckorna 16-18 på våren samt 39-41 på hösten.
  • Eldning ska alltid ske så att det inte ger upphov till olägenhet för boende i området.
  • Eldning är tillåten året runt på eldningsplatsen vid sjön eftersom den ligger utanför detaljplanerat område. Regler för användning finns på anslag vid eldningsplatsen och här.
  • Förtöjning av båt vid strandkanten är endast tillåten något enstaka dygn.

Mer information:
Lokal ordningsstadga för Ängelholms kommun: Den lokala ordningsstadgan
Ängelholms kommun – Eldning
Räddningstjänsten – Brandriskprognos