Fiske


Fiskerätten

Fisket i Västersjön regleras av föreningen Västersjöns fiskevårdsområde, som är en sammanslutning av samtliga fiskerättsägare. I vår gemensamt ägda fastighet Ljungabolet 1:10 ingår fiskerätt i Västersjön.

Stugägare som är delägare i ovannämnda fastighet, har av Västersjöns FVO erhållit ett fiskerättsbevis.

Fiskerättsbeviset gäller för fastighetsägaren och samtliga på fastigheten boende familjemedlemmar. Besökare måste lösa fiskekort, se mer på iFiske och på Västersjöns fiskevårdsområdes hemsida.

Fiskerättsbeviset omfattar endast fiske med handredskap och skall medtagas vid fiske. Med handredskap avses spinnfiske, flugfiske, mete samt pimpel.

Det åligger fastighetsägaren att vid försäljning av fastigheten överlämna fiskerättsbeviset till ny fastighetsägare.

Vid eventuell förlust av fiskerättsbevis kan nytt erhållas mot en avgift på 250 kr.

Fiske med fasta redskap, nät och dylikt, är tillåtet för våra medlemmar inom grönmarkerat område på kartan nedan. Redskapen ska märkas med särskilda fiskebrickor som lånas ut av Jesper Lindberg, för en vecka i taget. Observera att nät och ryssja skall markeras med RÖDA vakare.

Sjön har ett bra fiskbestånd bland annat gädda, gös, abborre, laxöring och regnbåge. Fiskeområdet bevakas av härtill förordnade fisketillsyningsmän.

 

Fiske med nät

Djupkarta

Djupkarta