Fiske


Fiskerätten

Fisket i Västersjön regleras av föreningen Västersjöns fiskevårdsområde, som är en sammanslutning av samtliga fiskerättsägare. I vår gemensamt ägda fastighet Ljungabolet 1:10 ingår fiskerätt i Västersjön.

Stugägare som är delägare i ovannämnda fastighet, har av Västersjöns FVO erhållit ett fiskerättsbevis.

Fiskerättsbeviset gäller för fastighetsägaren och samtliga på fastigheten boende familjemedlemmar.

Fiskerättsbeviset omfattar endast fiske med handredskap och skall medtagas vid fiske. Med handredskap avses spinnfiske, flugfiske, mete samt pimpel.

Det åligger fastighetsägaren att vid försäljning av fastigheten överlämna fiskerättsbeviset till ny fastighetsägare.

Vid eventuell förlust av fiskerättsbevis kan nytt erhållas mot en avgift på 250 kr.

Fiske med fasta redskap, nät och dylikt, är tillåtet för våra medlemmar inom grönmarkerat område. Redskapen ska märkas med särskilda fiskebrickor som lånas ut av Jesper Lindberg, för en vecka i taget. Observera att nät och ryssja skall markeras med RÖDA vakare.

Sjön har ett bra fiskbestånd bland annat gädda, gös, abborre, laxöring och regnbåge. Fiskeområdet bevakas av härtill förordnade fisketillsyningsmän.

 

Fiske med nät

Djupkarta

Djupkarta

Fiskekort

Fiskekort kan köpas hos:

Jesper Lindberg
Vallmostigen 7

Bengt Eliasson
Nedre Västersjövägen 375

Fiskekort kan också köpas över internet och SMS på iFiske och i automat vid Ugglehultsbadet där man också kan hyra båt. Det finns också en handikappsutrustad båt där med påkörningsramp till uthyrning.

Se mer på Västersjöns fiskevårdsområdes hemsida