Utbyggnad


Ängelholms kommun arbetar med flera projekt för en levande landsbyggd. Styrelsen bevakar dessa projekt och sammanställer här information som är viktig för oss i Ljungabolet.

Bredband – Fiberutbyggnad på landsbygden i Ängelholms kommun.

Avlopp – Utbyggnad av det kommunala avloppsnätet till områdena runt Västersjön.