Förvaltning


I Ljungabolet har vi två föreningar som ansvarar för förvaltning och trivsel. Vilken av de två som ansvarar för vad framgår av denna tabell. För det löpande underhållet följer vi detta schema.

I vår kalender kan du se när vi har gemensamma aktiviteter.

Några tips om vem du kan kontakta när du behöver hjälp.

I Ljungabolet gäller allemansrätten och Ängelholms kommuns lokala ordningsstadga. Läs mer här om vad det innebär.

Information om våra samfälligheter (gemensamhetsanläggningar) finns på dessa sidor:

Ängelholms kommun har beslutat att ansluta Ljungabolet till det kommunala avloppsnätet. Mer information finns här.

Information om våra bryggor, båtplatser och uppläggningsplatsen hittar du här.

I vårt arkiv har vi samlat dokument innehållande medlemsinformation, årsredovisningar mm.