Tips & hjälp


Sidan innehåller tips och råd om vart man kan vända sig med diverse problem. Längst ner finns en förteckning över hantverkare som medlemmar rekommenderar.

Dricksvatten

Om du upplever problem med dricksvattnet kontaktar du styrelsen.

Strömavbrott

Eon Avbrottsinformation

Telefoni, skadad kabel

Skanova Nätcenter

Slamtömning

Tömning av trekammarbrunnar och slutna tankar.
NSR
Tel. 042-400 13 40

Avfall

Frågor om tömnings-/hämtningsdag, utebliven tömning, hämtning av grovavfall och farligt avfall.
NSR
Tel. 042-400 13 40

Trädgårdsavfall

NSR återvinningscentral Ängelholm
Tel. 0431-808 22

Hantverkare

Inga förslag just nu. Hör gärna av dig till styrelsen med dina tips om duktiga och pålitliga hantverkare.