Båtbryggor


Det är styrelsen för intresseföreningen som ansvarar för bryggorna.  Kontakta styrelsen om du saknar båtplats.

I Ljungabolet finns tre båtbryggor:

 • Öster om udden:
  • Brygga 1 med 27 båtplatser (nr 1, 3-28).
  • Brygga 2 med 34 båtplatser (nr 29-62).
 • Väster om udden (Rosas stig)
  • Boende på Rosas stig har en egen brygga med 9 båtplatser

Bryggregler

 • Båtägare är skyldig att följa regler och anvisningar beträffande förtöjning och uppläggning av båt som meddelas av Intresseföreningens styrelse.
 • Båtar som ligger på uppläggningsplatsen skall vara tydligt uppmärkta med namn och adress.
 • Vid sjösättning ska detta via mail meddelas till styrelsen för intresseföreningen, (styrelsen. If@ljungabolet.se) bryggplatsnummer samt kontaktuppgifter skall anges.
 • Endast medlemmar i intresseföreningen äger rätt att disponera båtplats.

           ”FÖRTÖJ ALLTID FÖR STORM”

      Du ska se till att:

 • Fästpunkterna i båten är väldimensionerade, sitter ordentligt fast och inte nöter på Förtöjningslinorna.
 • Förtöjningslinorna är hela och tillräckligt dimensionerade, i aktern ska det vara två linor för att båten inte ska driva i sidled.
 • Arrangera lämplig ryckdämpning genom stålfjäder eller gummifjäder, stålfjäder ska säkras med genomgående kätting.
 • Båten är riktigt avfendrad mot andra båtar. (2st på varje sida)
 • Båten klarar förändringar i vattenståndet.
 • Båtägare är skyldig att hålla uppsikt över sin båt och se till att ösa den vid behov.
 • Båtägare är ekonomiskt ansvarig för skada på bryggor eller annan båt om båt kommer på drift genom dålig förtöjning.

Bryggorna i/ur sjön

Bryggorna läggs i sjön första lördagen i maj och tas upp sista lördagen i oktober.

Inför bryggupptagning ska alla fjädrar tas bort från bryggan. De som inte är borttagna tas bort och lämnas till skroten.

Sjösättning

I ljungabolet finns två platser där man kan lägga i båtar i sjön, vid båttbrygga 1 och vid ängen/gräsplanen. När du lagt i båten så meddela styrelsen.if@ljungabolet.se snarast så att vi vet att båten har en ägare.

Vinterförvaring

När båtarna inte ligger i sjön kan de ligga på båtuppläggningsplatsen i skogen. Meddela styrelsen.if@ljungabolet.se när du lagt upp båten för vinterförvaring.
Endast medlemmar i Ljungabolets SFF (delägare i Ljungabolet 1:10) har rätt till en plats på båtuppläggningsplatsen för vinterförvaring.

Kanoter

Kanoter har en egen ställning för förvaring på båtuppläggningsplatsen.

Övrigt

Det är inte tillåtet att ha sin båt förtöjd vid stranden mer än något dygn. Det regleras av allemansrätten.