Återblick


Ljungabolet 1930-talet. Rosa Holm (Rosas stig) längst t h

År Händelse
1968 Markägaren Tage Paulsson, Hjältevadshus AB har projekterat området och bygger tre stycken visningshus på Rosas Stig samt börjar försäljningen av hus och tomter. ”Ängen” bebygges först, därefter ”Skogen” och ”Nybygget”. Se broschyr från Hjältevadshus.
1974 Dansbanan byggs.
1979 Samfällighetsföreningen bildades som handhar vägar, vatten och grönområde. Intresseföreningen handhar övriga arrangemang som fester och dylikt.
Minitennisbana byggs.
1980 Tage Paulsson, Hjältevadshus, överlämnar området, vägar och pumphus till Samfällighetsföreningen.
1987 Samfällighetsföreningen inköper grönområdet och blir därmed ägare till hela området.
1996 Boulebana anläggs.
1998 Ny spång vid ängen.
2007 Dansbanan renoveras, fönster monteras.
2008 Lekplats anläggs.
2009 Första visfestivalen. Evert Ljusberg, Nilla Nielsen, Hanna Åberg m fl
2010 Bastubygget på udden färdigställs.
Visfestival med Staffan Hellstrand, Trio Cornelis, Nilla Nielsen m fl
2011 Brygga och plattform utanför bastun klara.
2012 Visfestival med Dan Hylander, Anders Afzelius, Lillebror m fl
2013 Visfestival med Lillebror, LOKE, Fredrik Larsson m fl
2014 Visfestival med Uno Svenningsson, Lillebror m fl
2015 Utegym börjar byggas.