Styrelsen för intresseföreningen


Mejladress till intresseföreningens styrelse (vidarebefordras automatiskt till alla i styrelsen):
styrelsen.if@ljungabolet.se

Ordförande
Stefan Ahlberg
Herrgårdsvägen 6 (Lindebolet)
266 93 Munka-Ljungby
0709-37 92 97
ordforande.if@ljungabolet.se eller stefan.ahlberg@ljungabolet.se

 

Kassör
Jesper Lindberg
Vallmostigen
266 93  Munka-Ljungby
0766-49 20 11
kassor.if@ljungabolet.se eller jesper.lindberg@ljungabolet.se

 

Sekreterare
Classe Widén
Vallmostigen 5
266 93 Munka-Ljungby
0709-55 97 45
classe.widen@ljungabolet.se

 

Ledamot
Ove Svensson
Vallmostigen 12
266 93 Munka-Ljungby
0705-27 42 27
ove.svensson@ljungabolet.se

 

Ledamot
Mika Koivisto
Hjortstigen 6
266 93 Munka-Ljungby
076-796 73 87
mika.koivisto@ljungabolet.se

 

Suppleant
Malin Nilsson
Vallmostigen 2
266 93 Munka-Ljungby
0706-45 38 62
malin.nilsson@ljungabolet.se

 

Suppleant
Anders Johansson
Björnbärsstigen 3
266 93  Munka-Ljungby
070-6153435
anders.johansson@ljungabolet.se

 

Revisor
Björn Petersson
bjorn.petersson@ljungabolet.se

Revisorsuppleant
Karl-Åke Johansson
karl-ake.johansson@ljungabolet.se

Valberedning
Carina Hammarström
carina.hammarstrand@ljungabolet.se

Camilla Ahlberg
camilla.ahlberg@ljungabolet.se