Bredband


Bjäre Kraft bedriver ett landsbygdsprojekt för fiberutbyggnad i Ängelholms kommun med stöd från Europeiska jordbruksfonden. De som väljer anslutning nu betalar tack vare stödet endast 20 % av den egentliga kostnaden.

Vi bevakar och samlar här information som är aktuell för boende i Ljungabolet.

Anders Östling och Carina Hammarstrand är Bjäre Krafts ambassadörer för utbyggnaden i Ljungabolet. De hjälper till om ni har frågor.

Senaste nytt

2019-05-15 – Peab (Veka Maskin) har idag påbörjat grävarbetet längs gatorna i Ljungabolet.

2019-04-02 – Enligt senaste uppdateringen från Peab kommer fiberförläggningen i gatorna att starta i mitten av april och arbetet beräknas ta ca två veckor.

2018-08-10 – Projektet är försenat med ca 3 månader. PEAB kontaktar fastighetsägarna under hösten för att diskutera arbetet/installationen på fastigheten. Arbetet ute i vägarna beräknas pågå från början av november till början av maj. Arbetet på tomterna är beräknat från mitten av december till mitten av maj.

2018-03-27 – PEAB kommer nu att kontakta markägare i område för att ordna markupplåtelseavtal. Alla fastighetsägare blir kontaktade av PEAB under våren/sommaren för att diskutera arbetet/installationen på fastigheten. Framdragningen av fibern beräknas pågå från början av augusti till slutet av januari 2019. Arbetet/inkopplingen i fastigheten beräknas pågå från början av september till början av mars 2019.

2017-03-29 – Bjäre Kraft beslutar att ge möjlighet till ROT/RUT avdrag med upp till 2 200 kr. Efter avdraget blir kostnaden 20 700 kr för fast boende.

2017-03-27 – IP-Only säger att endast en fiberaktör kommer att göra utbyggnaden. Det är bara i städer som det finns ekonomiska förutsättningar för mer än en aktör. IP-Only behöver 60 % anslutningsgrad för att gå vidare. Praxis i branschen är att den aktör som ”förlorar” utbyggnaden annullerar påskrivna avtal.

2017-03-17 – Bjäre Kraft har inte fått in 792 avtal ännu men har ändå beslutat att genomföra utbyggnaden av fibernätet. Någon tidplan finns inte men de räknar med att starta byggnationen under detta år. Läs mer på HD.

2017-03-10 – IP-Only, en konkurrent till Bjäre Kraft, har skickat ut erbjudande om fiberanslutning till alla fastighetsägare. Det går just nu bara att spekulera kring vad det innebär och hur det påverkar Bjäre Krafts utbyggnad. IP-Only ska hålla informationsmöte den 27/3 och då kanske det kommer fram lite mer information.

2017-02-27 – BK har fått in nästan 792 intresseanmälningar och de har därför skickat ut avtal till alla. När BK har fått in 792 underskrivna avtal kan de påbörja upphandlingen av entreprenaden för grävning m.m.

2017-01-16 – Bjäre Kraft har skickat ut påminnelse till de som inte har anmält intresse.

2016-12-09 – Bjäre Kraft har ”slarvat bort” flera intresseanmälningar så om du inte redan har kontrollerat att din anmälan har tagits emot så gör du det här.

2016-12-09 – För fritidsboende kan det vara bra att veta att tjänsterna (internet, tv, telefoni) har bara 1 månads uppsägningstid. Det går alltså enkelt att ”pausa” dessa om man t.ex. inte är i huset under vinterhalvåret.

Om projektet

Bjäre Kraft är en ekonomisk förening och ägs av medlemmarna. Vinst blir inte utdelning, utan återinvesteras i verksamheten.

Detta delprojekt omfattar drygt 1000 hushåll (bl.a Ljungabolet, Nedre Århult och Äspenäs).

Totalt krävs det 78 % eller 792 intresserade, för att gå vidare. Notera att om det blir 792 intresseanmälningar, men bara 10 i Ljungabolet så kommer det att bli av ändå. Det är totalen för hela projektet som avgör om projektet genomförs.

Priset för anslutning är 24 900 kr och då ingår allt: grävning på tomten, håltagning i vägg samt montering och anslutning av utrustning. Betalning sker när det är inkopplat och klart. För fastboende blir det (p.g.a. politiska beslut) 2 000 kr billigare, 22 900 kr.

Så snart det kommit in 792 intresseanmälningar skickas avtalen ut och projektet drar igång. Bjäre Kraft räknar med 12-18 mån från projektstart till att alla är anslutna.

Här kan du se totala antalet intresseanmälningar just nu.

Varför fiber?

Fiberanslutning är framtidssäkert och motsvarar 1900-talets teleanslutning.

Användning: Internet, videotelefoni (arbeta hemifrån, läkarbesök mm), TV, smarta hem (fjärrstyrning), inbrottslarm, trygghetslarm.

Den stora skillnaden mot alternativen mobilt bredband och ADSL är den betydligt högre kapaciteten och driftsäkerheten som möjliggör flera av ovanstående användningsområden. Mobilt bredband inklusive kommande 5G ska ses som ett komplement till fiber. Den initiala kostnaden för fiber är högre men månadskostnaden för tjänster är lägre.

Fiberanslutning ska ses som en investering i fastigheten där fastighetsvärdet blir högre jämfört med ett hus utan fiber.

Vad säger teleoperatörerna och forskarna om fiber kontra mobilt bredband: Ska jag köpa fiber eller vänta på 5G

Alternativ till fiber

Mobilt bredband

Kapaciteten i mobilnäten ökar hela tiden men det gör även utnyttjandet av näten så resultatet blir ändå inte bättre. Förutsättningen för att de mobila näten ska fungera i framtiden är att det finns fiber som avlastar mobilnäten. Mobilt bredband är, precis som namnet säger, anpassat för mobilt användande och inte för ovan beskrivna användningsområden. 5G låter bra på pappret men är ett nät som primärt är gjort för att skicka lite data med hög hastighet och kort responstid.

Vilket mobilt bredband fungerar bäst i Ljungabolet? Det finns inget rakt svar på det för det varierar dels mellan olika platser i Ljungabolet och dels mellan olika operatörer. Vädret påverkar också så pass mycket att det vid ogynnsam väderlek kan slå ut anslutningen helt.

Ljungabolet ligger långt från ”stan” och stora vägar och kommer därför aldrig få bra täckning eller åtminstone inte någon högre kapacitet. Med en riktantenn på taket kan täckningen förbättras men det påverkar inte basstationens kapacitet.

Bredband via fasta telenätet

ADSL har en väldigt osäker framtid! Kopparnätet underhålls inte eftersom det inte är lönsamt: Post och Telestyrelsen

Det pågår en nedmontering av olönsamma kopparnät runt om i Sverige. Till år 2020 beräknar Telia att det gamla kopparnätet är avvecklat. Underhåll av luftledningar lönar sig inte och vid skador på ledningarna erbjuds kunderna mobil telefoni som ersättning. Avveckling sker för att tekniken är gammal och många leverantörer av utrustning inte tillverkar dessa delar längre. Fiberutbyggnaden skyndar också på avvecklingen eftersom det blir färre abonnenter kvar i det fasta nätet och därmed gör det olönsamt.

Bakgrund

2016-10-01 Dags för jätteprojekt med landsbygdsfiber (artikel i HD)

2016-04-13 Klart för fibersatsning – om invånarna vill (artikel i HD)