Området


Markområdet

Vårt gemensamma markområde Ljungabolet 1:10 kräver ett löpande underhåll i form av städning och uppröjning av skogen, underhåll och reparation av spångar, broar, stigar och strandpartier, som sköts av samfällighetens medlemmar vid två städdagar per år.

Genom att vi alla ställer upp och hjälps åt med skötseln har avgifterna till samfällighetsföreningen kunnat hållas på en lägre nivå än hos liknande samfällighetsföreningar i regionen.

Det är inte tillåtet att utan godkännande från samfällighetsföreningens styrelse fälla eller hugga träd på området!

Fördelen med att själv sköta underhållet är, förutom lägre avgifter, också att vi själv kan bestämma och arbeta för ett trivsamt område.

Ställ upp när vi har våra städdagar och lär känna de som bor i området.

Fiskerätten

Fisket i Västersjön regleras av föreningen Västersjöns fiskevårdsområde, som är en sammanslutning av samtliga fiskerättsägare. I vår gemensamt ägda fastighet Ljungabolet 1:10 ingår fiskerätt i Västersjön.

Bryggor

För boendes båtar har två bryggor anlagts. Bryggorna läggs i sjön första lördagen i maj och tas upp sista lördagen i oktober.

 

Områdeskarta

Områdeskarta

Foto från 1947

Historiskt flygfoto över Ljungabolet och Äspenäs taget ca 1947 (källa):

Flygfoto med fastighetsgränser

Enbart Ljungabolet från vidstående flygfoto plus nuvarande fastighetsgränser:

Google Maps: Ljungabolet

Visa större karta