Hjälpa till


Vårt gemensamma markområde Ljungabolet 1:10 kräver ett löpande underhåll i form av städning och uppröjning av skogen, underhåll och reparation av spångar, broar, stigar, strandpartier m.m.

Styrelsen ansvarar för skötseln och följer underhållsschemat för det löpande underhållet och skogsvårdsplanen för den långsiktiga skötseln. Två gånger per år har vi gemensamma städdagar/arbetsdagar då vi gemensamt hjälps åt med uppsnyggning av området. Vi avslutar alltid med en liten sammankomst vid grillplatsen.

Det finns dock mycket annat som behöver göras, både återkommande och engångsarbeten, som vi inte hinner med under dessa arbetsdagar. Eftersom det ligger i alla medlemmars intresse att hålla nere föreningens kostnader ser vi gärna att de medlemmar som vill och kan hjälper till med enklare arbeten under hela året.

När man hjälper till får man normalt sett inte någon ersättning utan man ska se det som att man i första hand gör det fint i området för sin egen skull och övriga boende.

Det är viktigt att alla som vill hjälpa till pratar med styrelsen så vi vet var det utförs arbeten annars är det stor risk att det kolliderar med styrelsens planering. Det är också viktigt att berätta för styrelsen när ni inte längre vill utföra arbetet så vi kan se till att någon annan tar hand om uppgiften.

I listan nedan ser du vilka uppgifter du kan hjälpa till med och om det är någon som sköter uppgiften nu.

Uppgift Utförs av
Röja parkslide. 4 ggr/år (maj, juni, juli, aug).  –
Klippa/röja längs stigarna. 2 ggr/år (juni, aug).  –
Klistra asfaltsprickor. Ses över 1 ggr/år.  –
Rensa dammen så att den inte växer igen. Behövs ca vartannat år.  –
Klippa ”volleybollbanan” (bredvid utegymmet). Varannan vecka under sommaren.  –
Räfsa boulebanan. 1 ggr/vecka för att hålla borta ogräset.  –
Sopa tennisbanan.  –

Styrelsen tar gärna emot förslag på ytterligare saker som behöver åtgärdas i vårt område.