Ny i Ljungabolet


Vi önskar dig som är nyinflyttad varmt välkommen och hoppas du ska trivas i Ljungabolet!

Här ska vi kort försöka förmedla det som är viktigast för dig att känna till:

Lämna din mejladress till styrelsen så kan vi bl.a. hålla dig uppdaterad med ny information. Läs mer här.

I Ljungabolet har vi två föreningar som är ansvariga för förvaltning respektive trivsel:

  • Samfällighetsföreningen ansvarar för dricksvattnet, vägarna och skogen (Ljungabolet 1:10).
  • Intresseföreningen ansvarar för bryggor, bastu, dansbana och festligheter.

Läs mer här om föreningarnas funktion och ditt ansvar som medlem.

Medlemskap i intresseföreningen är frivilligt men obligatoriskt om du vill ha båtplats. Observera att båtplats inte följer med fastigheten vid ägarbyte. Bryggorna är placerade på samfällighetsföreningens mark men de ingår inte i gemensamhetsanläggningen (GA:1). Bryggorna ägs och förvaltas av intresseföreningen och medlemskap krävs för att kunna bli tilldelad båtplats. Läs mer här.

Medlemskap krävs också om du vill utnyttja bastu eller dansbana. Bokning gör du här.

I Ljungabolet gäller allemansrätten och Ängelholms kommuns lokala ordningsstadga. Du kan läsa mer om det här men det viktigaste är:

  • Trädgårdsavfall får inte kastas i naturen. Läs mer här.
  • Man får inte ta eller förstöra träd och buskar utan styrelsens tillstånd
  • Eldning av trädgårdsavfall är endast tillåten veckorna 16-18 på våren samt 39-41 på hösten.

Två gånger per år har vi arbetsdagar då vi hjälps åt med uppsnyggning av området. Syftet är, förutom att göra det fint i området, att skapa gemenskap och hålla nere föreningens kostnader. Läs mer här.

Varje stugägare har ett fiskerättsbevis som ska medtas vid fiske. Föreningen har fyra fiskebrickor för de som vill fiska med nät. Läs mer här.