Styrelsen för samfällighetsföreningen


Årsmötet hålls en gång om året, se datum och tid på sidan Årsprogram.

Mejladress till samfällighetsföreningens styrelse (vidarebefordras automatiskt till alla i styrelsen):
styrelsen.sff@ljungabolet.se

Ordförande
Ann-Sofie Widén
Vallmostigen 5
073-324 84 34
ordforande.sff@ljungabolet.se eller annsofie.widen@ljungabolet.se
Kassör
Gabrielle Scott
Rosas stig 4
0708-53 33 10
kassor.sff@ljungabolet.se eller gabrielle.scott@ljungabolet.se
Ledamot
Ernst Aberger
Vallmostigen 6
070-814 14 35
ernst.aberger@ljungabolet.se
Ledamot
Stefan Ahlberg
Herrgårdsvägen 6
070-937 92 97
stefan.ahlberg@ljungabolet.se
Ledamot
Bo-Göran Petersson
Orrstigen 8
070-672 03 57
bo-goran.petersson@ljungabolet.se
Suppleant
Magnus Sköldbäck
Hjortstigen 4
070-929 98 62
magnus.skoldback@ljungabolet.se
Suppleant
Dennis Olsson
Harstigen 4
070-360 97 58
dennis.olsson@ljungabolet.se

Revisorer
Ordinarie
Björn Petersson
bjorn.petersson@ljungabolet.se

Jesper Lindberg
jesper.lindberg@ljungabolet.se

Suppleant
Karl-Åke Johansson
karl-ake.johansson@ljungabolet.se

Valberedning
Carina Hammarstrand
carina.hammarstrand@ljungabolet.se

Camilla Ahlberg
camilla.ahlberg@ljungabolet.se