Nu är det din tur att påverka


Är du intresserad av att utveckla våra föreningarnas verksamhet? Eller har du förslag på någon annan medlem som skulle passa i den rollen?

Styrelsen för intresseföreningen har i uppdrag att ansvara för bryggor, bastu och dansbana och att verka för god sammanhållning.

Styrelsen för samfällighetsföreningen har i uppdrag att ansvara för vägar, vattenverk och den gemensamma skogen/marken.

Kontaktuppgifter till respektive styrelse och valberedning hittar på dessa sidor:

Valberedningen och dess arbete

Ofta tillsätts en valberedning i föreningen utan att varken valberedningen eller medlemmarna vet vad valberedningen egentligen ska göra, eller hur valberedningen ska utföra sitt arbete.

Valberedningen har i grunden tre arbetsuppgifter:

  • Samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter.
  • Fungera som en kontrollfunktion för att arbetet i styrelsen fungerar.
  • Informera medlemmarna om valberedningens arbete och resultat.

En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift.

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse och bra revisorer.

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta.

Valberedningen inhämtar förslag på lämpliga kandidater från medlemmarna. Valberedningen kan givetvis också ta fram egna kandidater.

Valberedningen ska söka ledamöter främst till

  • De poster där avhopp skett under året.
  • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster).

Men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen.

Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.

Valberedningen kontrollerar att alla kandidater verkligen kandiderar, intervjuar dem vid behov och väljer ut de mest lämpliga.

Läs mer:
http://hotpot.se/hsb-valberedning-brf.htm
http://voluntarius.com/Valberedningens-roll-och-befogenheter.htm
https://forening.se/fortroendevalda/valberedningen/kandidera-till-val/

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.