Kallelse till extra stämma


När: 23 mars kl. 10.00
Plats: Dansbanan i Ljungabolet
Ärende: Avtal med Bjäre Kraft för fiberförläggning i gatorna
Bilaga: Avtalsförslag från Bjäre Kraft

Bakgrund

Bjäre Kraft bedriver projektet för fiberutbyggnad i Ängelholms kommun och det är nu dags att gräva ner fiberledningar i gatorna i Ljungabolet. För att de ska kunna göra det måste de ha ett avtal med vår samfällighetsförening som ansvarar för gatorna.

Varför en extra stämma?

Eftersom Bjäre Kraft är sena med avtalen med markägare är vi nu i ett läge där grävmaskinerna står runt knuten, redo att börja gräva, men det finns inget påskrivet avtal med vår förening.

Riksförbundet enskilda vägar, REV:

Vi rekommenderar att ni tar ett stämmobeslut (eventuellt extrastämma) eftersom det är en mångårig uppgörelse. På stämman ges styrelsen mandat att skriva på. Om styrelsen agerar på egen hand utan stämmobeslut i ryggen kan det eventuellt orsaka diskussioner vid kommande beslut om ansvarsfrihet.

För att inte fördröja fiberarbetet ytterligare har styrelsen valt att kalla till en extra stämma istället för att vänta till årsmötet.

Bilagor

Dagordning

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av protokollförare
  3. Godkännande av röstlängd
  4. Fastställande av dagordningen
  5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
  6. Fråga om kallelse behörigen skett
  7. Beslut om att ge styrelsen mandat att skriva på avtal ”Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla opto-kanalisation med tillhörande skåp och brunnar i enskild väg” med Bjäre Kraft.
  8. Avslut

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.