Underhållsschema


Tabellen visar styrelsens schema för det löpande underhållet i Ljungabolet. Siffror inom parentes anger områden på denna karta.

Vad När Vem
Vägar
– Snöröjning Vid behov Rune Andersson
– Sandning/saltning Vid behov Styrelsen beställer av Nordberghs
– Sopning April Styrelsen beställer av Nordberghs
– Slå gräs utmed vägkanter () Juli Bengt Wulff
– Fylla på sandlådor med saltinblandad grus Höstens arbetsdag Styrelsen beställer av Karl-Åke
– Limma sprickor i asfalt Sommarhalvåret Styrelsen
Skog & mark
– Gräsklippning: Fotbollsplanen (5), tennisbana/boulebana (9), utegym (1), stigar (2,3,4,6). Varannan vecka på sommarhalvåret? Mattias Jensen
– Gräsklippning: Pumphuset Lennart Johansson
– Slagning av äng Juli Bengt Wulff
– Ta bort grenar som hänger ut över vägarna (Framkomlighet för sopbil mm, skadar teleledningar) En gång per år
– Spola dräneringsledningar En gång per år Styrelsen beställer av Sydspol
– Kontrollera backventil och pump i dagvattenbrunnen på Rosas stig.
– Dikesrensning i skogen Vid behov Styrelsen beställer av Karl-Åke
– Slå/klippa gräs längs stigarna Vid behov (En gång per år) Styrelsen beställer av Mattias Jensen
– Ta bort vass: Utloppet/diket från dagvattenbrunnen på Rosas stig, ”Dammen” (viken innanför spången) Vid behov (en gång per år) Styrelsen beställer av Mattias Jensen
– Röja sly: Eldningsplatsen, mellan ängen och Orrstigen 8, vid vändplatsen Rosas stig Vid behov Styrelsen beställer av Mattias Jensen
Dricksvatten
– Provtagning Egenkontrollprogram Lennart Johansson
– Inspektion av vattenverk Dagbok Lennart Johansson
– Spola ledningsnät 2 ggr/år Lennart Johansson