Ansvarsfördelning


Samfällighetsföreningen Intresseföreningen
Vägar – snöröjning, sandning, sopning Bastu
– Slagning av vägkanter Bastubrygga
– Vägskyltar – fartbegränsning, gatunamn Dansbana + kiosk
Områdesskyltar – Ridning förbjuden, tältning förbjuden Badplats – bänkar, badflotte
Stigar med broar/spångar Båtbrygga 1, plats 1-28
Lekplats – Badbrygga vid båtbrygga 1
Eldningsplats – Badflotte utanför båtbrygga 1
BajaMaja Båtbrygga 2, plats 29-62
Soptunnor Båtplatstavla
Slagning av äng i skogen Grillplatser – ängen, dansbanan, bryggorna
Gräsklippning – ängen/fotbollsplanen, boulebanan/tennisbanan Boulebana
Båtuppläggningsplats i skogen Tennisbana
Dräneringsledningar Bänkar utmed vägarna
Informationstavlor (allemansrätten) Elavtal, energi – bastun, dansbanan
Brevlådestativ Anslagstavla i fyrvägskorset
Elavtal, nät
Elavtal, energi – pumphuset
Försäkring – pumphus, dansbana, bastu
Dricksvatten – pumphus, ledningsnät, spolning