Årsavgift


Styrelsen för Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening har valt att gå över till ett webbaserat verktyg för att hantera bl.a. medlemsavgifter, fakturor, betalningar och kontaktuppgifter. Verktyget heter VägNu och för intresserade går det bra att läsa mer om det på denna adress.

Faktureringen av årsavgiften görs efter årsmötet då vi fattar beslut om beloppet och fakturorna kommer att skickas ut som en pdf till er e-postadress, ifall vi har den, annars som brev till er gatuadress.

Vårt medlemsregister ligger i VägNu och adressuppgifterna till fastighetsägarna kommer från Lantmäteriet. Vi har sedan kompletterat med e-postadresser som vi har fått från er.

Alla medlemmar i samfällighetsföreningen kan logga in på VägNu och kontrollera uppgifterna om sig själv och övriga delägare till fastigheten. Läs vidare nedan för information om inloggningsuppgifter.

VIKTIGT! När ni har kontrollerat era uppgifter är det viktigt att ni tar ställning till om styrelsen får använda er e-postadress och ert telefonnummer för kommunikation med er. Om ni samtycker till det klickar ni på den blå rutan <Ändra uppgifter> och kryssar rutan för samtycke.

Orsaken till att vi behöver ert samtycke är den nya dataskyddsförordningen – GDPR. Den börjar gälla den 25 maj och ersätter personuppgiftslagen – PUL. Styrelsen använder medlemsuppgifterna enbart för internt bruk för kommunikation med er och de lämnas inte ut till obehöriga.

För att styrelsen någorlunda enkelt ska kunna lämna över ärenden med obetalda årsavgifter till kronofogden måste vi ha en debiteringslängd tillgänglig för medlemmarna på årsmötet. Den innehåller väsentliga uppgifter för att kunna ligga till grund vid en begäran om ”utmätning med fullständig tillgångsundersökning” (normal hantering för att få in årsavgifter) hos Kronofogden. Bl.a. framgår det vad respektive fastighetsägare ska betala och förfallodag.

Eftersom inte alla kan närvara på årsmötet kommer ni att få ett mejl innan årsmötet med debiteringslängden. I mejlet kommer det också att finnas en kod för inloggning på VägNu så att ni kan kontrollera kontaktuppgifterna och lämna ert samtycke enligt ovan.

Eftersom det bara är obetalda avgifter till samfällighetsföreningen som kan lämnas till Kronofogden för utmätning, intresseföreningens årsavgift är ”frivillig”, är det ganska troligt att vi framöver kommer att fakturera intresseföreningens årsavgift separat. En faktura kostar ca 20 kr att skicka med brev så vi sparar flera tusen kr om ni väljer att ta emot fakturorna som e-post istället för brev.

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.