Dagsarkiv: 18 februari, 2023


Motioner till årsmötena i Ljungabolet

Inför årsmötet, som ju är kärnan i våra föreningars demokrati så skulle vi gärna se fler som bidrog med idéer och uppslag som kan utveckla vårt område.Ni gör det genom en skriftlig motion som skickas till styrelsen för Samfällighetsföreningen eller Intresseföreningen, beroende på vilket område er motion gäller, senast den […]