Dagsarkiv: 8 maj, 2019


Västersjösamhällenas utveckling

Kommunfullmäktige hade möte den 29 april där ett av ärendena handlade om den långsiktiga strategi som kommunledningen har tagit fram för Västersjösamhällenas utveckling. Strategin fokuserar framförallt på bostadsbebyggelse. Målet med strategin är att skapa förutsättningar för en positiv och hållbar utveckling av Västersjösamhällena (Ljungabolet, Äspenäs och Nedre Århult). Varken protokollet […]