Årsmöte 2023


Årsmöte i Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening samt Ljungabolets intresseförening

Datum: Söndagen den 23 april kl 10.00

Plats: Dansbanan i Ljungabolet

Handlingar till årsmötet:

Samfällighetsföreningen

Dagordning Ljb SFF 2023
Årsbokslut Ljb SFF 2022
Revisionsberättelse Ljb SFF 2022
Verksamhetsberättelse Ljb SFF 2022
Budget Ljb SFF 2023
Skötselplan 2023
Valberedningens förslag SFF

Intresseföreningen

Dagordning Ljb IF 2023
Årsbokslut Ljb IF 2022
Revisionsberättelse Ljb IF 2022
Verksamhetsberättelse Ljb IF 2022
Budget Ljb IF 2023
Motion NätKringTennisbanan Ljb IF 2023
Valberedningens förslag IF