Status för vattenverket – Historik


2016-09-12

Renoveringen och drifttagningen av den gamla borran under våren 2015 innebär att vi nu kör båda pumparna vid backspolningen av sandfiltren och därför uppnår det flöde som krävs för en effektiv rengöring av sanden. Förhoppningen var sedan att sanden med tiden skulle bli så pass rengjord att filtreringen av järn skulle återgå till det normala. När vi efter tre månader inte kunde se någon förbättring antog vi att backspolningen inte räckte och därför gjorde vi ett försök att kemiskt rengöra sanden med hjälp av kaliumpermanganat. Det gav inte heller någon förbättring och vi provade därför en metod att mekaniskt nöta bort järnoxiden från sanden genom att vid backspolningen samtidigt blåsa in tryckluft för att få sandkornen att virvla runt och slå emot emot varandra så att beläggningen kunde nötas bort.

När inte det heller förbättrade filtreringen föreslog vår konsult på AquaInvent att vi skulle kontrollera om det finns berggas i råvattnet. Om det finns berggas i vattnet kommer den att försämra filtreringen av järn eftersom syret i vattnet mycket lättare binds till berggasen än till järnet. I början av sommaren var de därför här med utrustning för att göra kontrollen och kunde då bekräfta att vi har berggas i råvattnet.

Under hösten kommer det att installeras en trycklös tank på 500 liter för avluftning av berggasen. En av de två hydroforerna kommer att tas bort för att ge plats åt tanken.

Förutom arbetet med att minska järnhalten i vattnet pågår renovering av pumphusets utsida med byte av takplåt, vindskivor och fönster, målning av fasad och dörr samt dränering av grunden.