Medlemsregister


När du har köpt en fastighet i Ljungabolet blir du automatiskt medlem i Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening eftersom föreningen förvaltar de samfälligheter som fastigheten ingår i.

Styrelsen får de nya ägaruppgifterna från Lantmäteriet men för att du ska få den information styrelsen skickar ut till medlemmarna med jämna mellanrum måste du lämna din e-postadress. Det är också bra om styrelsen har ditt telefonnummer ifall huset står tomt och det händer något med huset, t ex vid storm eller inbrott. Det innebär inte att styrelsen går runt och bevakar området utan istället att den som först upptäcker skadan kan kontakta styrelsen som i sin tur meddelar ägaren.

Styrelsen hanterar medlemsuppgifterna enligt GDPR, se Integritetspolicy.