Kartor


Kartor

Områdeskarta:

Områdeskarta

Historiskt flygfoto över Ljungabolet och Äspenäs taget ca 1947 (källa):

Foto från 1947

Enbart Ljungabolet från ovanstående flygfoto plus nuvarande fastighetsgränser:

Flygfoto med fastighetsgränser