Arbetsgrupper


Bastu
Kontaktpersoner:
Marie och Jesper Lindberg

Byggnad
Kontaktperson:
Styrelsen IF

Båtar och bryggor
Kontaktperson:
Leif Oldén

Fest
Kontaktpersoner:
Styrelsen IF

Tennis
Kontaktpersoner:
Fredrik Mossheden

Visfestival
Kontaktpersoner:
Eva Fjäll