Årsmöte 2024


Årsmöte i Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening samt Ljungabolets intresseförening

Datum: Söndagen den 21 april kl 10.00

Plats: Dansbanan i Ljungabolet

Handlingar till årsmötet:

Samfällighetsföreningen

Dagordning Ljb SFF 2024
Årsbokslut Ljb SFF 2023
Revisionsberättelse Ljb SFF 2023
Verksamhetsberättelse Ljb SFF 2023
Budget Ljb SFF 2024
Skötselplan 2024
Valberedningens förslag SFF 2024

Intresseföreningen

Dagordning Ljb IF 2024
Årsbokslut Ljb IF 2023
Revisionsberättelse Ljb IF 2023
Verksamhetsberättelse Ljb IF 2023
Budget Ljb IF 2024
Motion NätKringTennisbanan Ljb IF 2024
Valberedningens förslag IF 2024